หมายเหตุ

1. คูปอง 1 ใบ มีรหัส 10 หลัก สามารถส่งได้ 1 ครั้ง ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
2. กำหนดการรับคูปอง สูงสุดไม่เกิน 4 ใบต่อใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
3. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บคูปองไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีคูปองเลขรหัส มาเป็นหลักฐาน จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
4. ส่งรหัส ฟรีไม่เสียค่าบริการ
5. หมดเขตการรับคูปองและกดส่งร่วมสนุกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
6. สามารถกดร่วมรายการได้สูงสุด 4 ครั้งต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 วัน
7. สามารถกดรหัสผิด และ/หรือ กดรหัสซ้ำได้ไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 วัน และเกินกำหนดจะถือว่าถูกตัดสิทธิ์จากการลุ้นรางวัลในวันนั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 589 5800 (จ.-ศ. 9.00 น. - 17.00 น.)