รายการ “คาลเท็กซ์ QR ล่าล้าน”

สามารถร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (เวลา 00.01 น.) – 31 มกราคม 2561 (เวลา 23.59 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดรางวัล

 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคช มูลค่า 500 บาท แจกวันละ 50 รางวัล จำนวน 62 วัน รวม 3,100 รางวัล
 • รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X มูลค่า 58,000 บาท แจกสัปดาห์ละ 1 รางวัล รวม 8 รางวัล
 • ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 50 บาท มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท แจกสิ้นสุดรายการ จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 3,109 รางวัล รวมมูลค่า 3,014,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

2. เงื่อนไขการใช้บัตรน้ำมัน

 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคช มีกำหนดวันหมดอายุ ตามที่ระบุไว้ที่หน้าบัตร
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคชสามารถใช้เติมน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่รวมรายการเท่านั้น
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคชสามารถใช้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาทขึ้นไป
 • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคช ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. กติกาการลุ้นรางวัล

 • เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ ครบทุก 400 บาท จะได้รับคูปอง 1 ใบ (ไม่เกิน 4คูปองต่อการเติมน้ำมัน 1ครั้ง) สามารถร่วมรายการโดยสแกน QR Code ที่อยู่ในคูปอง ลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ และรับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสแกน)

**การสแกน QR Code สามารถเปิดใช้ผ่านทาง การ Add Line (เพิ่มเพื่อน สแกน QR Code) ผู้ร่วมรายการจะต้องเปิดใช้ Internet หรือ Wifi เพื่อทำการสแกน QR Code และ กรอกข้อมูลผ่านระบบ** หรือดาวน์โหลด Application Line, Facebook, QR Reader และ QR Code Reader จาก Play store and App store

หมายเหตุ

1. คูปอง 1 ใบ จะมี QR code สามารถสแกนส่งได้ 1 ครั้ง และถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

2. ผู้ร่วมรายการต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถร่วมลุ้นรางวัลได้

3. กำหนดการรับคูปอง สูงสุดไม่เกิน 4 ใบต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง

4. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บคูปองไว้เพื่อตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีคูปองมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว

5. สแกน QR code ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

6. หมดเขตการรับคูปอง และสแกน QR code ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 23:59 น.

7. ผู้ร่วมรายการสามารถลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้

 • 7.1 รางวัลสำหรับรายวัน บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคช มูลค่า 500 บาท แจกวันละ 50 รางวัล จำนวน 62 วัน รวม 3,100 รางวัล (ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเบอร์โทรศัพท์และเลขรหัสของผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลรายวัน ไปรวมไว้เพื่อจับรางวัลรายสัปดาห์ และรางวัลใหญ่ แต่จะไม่นำไปรวมจับรางวัลรายวันในวันถัดไป)
 • 7.2 รางวัลสำหรับรายสัปดาห์ รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X มูลค่า 58,000 บาท แจก สัปดาห์ละ 1 รางวัล รวม 8 รางวัล (ทั้งนี้บริษัทฯจะนำเบอร์โทรศัพท์และเลขรหัสของผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลรายสัปดาห์ ไปรวมไว้เพื่อจับรางวัลรางวัลใหญ่ แต่จะไม่นำไปรวมจับรางวัลรายวันและรายสัปดาห์อีก)
 • 7.3 รางวัลใหญ่ ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 50 บาท มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท แจกสิ้นสุดรายการ จำนวน 1 รางวัล (ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเบอร์โทรศัพท์และเลขรหัสของผู้ที่ร่วมรายการทั้งหมด นำมาจับรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ด้วย)

เงื่อนไขที่ร่วมรายการ

เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 0.01 น. – 31 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.

1. การจับรางวัล และประกาศผล ดังนี้

 • 1.1 จับรางวัลสำหรับรายวัน บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคช มูลค่า 500 บาท วันละ 50 รางวัล
 • - จับรางวัลในวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
 • - ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.
 • 1.2 จับรางวัลสำหรับรายสัปดาห์ รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X มูลค่า 58,000 บาท สัปดาห์ละ 1 รางวัล
 • - จับรางวัลครั้งที่ 1) วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 1 – 10 ธ.ค. 2560 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 12.00 น.
 • - จับรางวัล ครั้งที่ 2) วันที่ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 11 – 17 ธ.ค. 2560 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 12.00 น.
 • - จับรางวัล ครั้งที่ 3) วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 18-24 ธ.ค. 2560 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 12.00 น.
 • - จับรางวัล ครั้งที่ 4) วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 25 – 31 ธ.ค. 2560 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 5 ม.ค.2561 เวลา 12.00 น.
 • -จับรางวัล ครั้งที่ 5) วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 1-7 ม.ค. 2561 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 12.00 น.
 • - จับรางวัล ครั้งที่ 6) วันที่ 19 ม.ค. 2561 สำเวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 8-14 ม.ค 2561 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 12.00 น.
 • - จับรางวัล ครั้งที่ 7) วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 15-21 ม.ค 2561 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 26 ม.ค.2561 เวลา 12.00 น.
 • - จับรางวัล ครั้งที่ 8) วันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ร่วมรายการวันที่ 22- 31 ม.ค 2561 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex วันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 12.00 น.
 • 1.3 จับรางวัลใหญ่ ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 50 บาท มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัลโดยจะนำข้อมูลของผู้ร่วมรายการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561 จับรางวัลในวันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex ในวันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 12.00 น.

2. ในการจับรางวัลบริษัทฯจะพิมพ์เลขรหัสและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมาจัดพิมพ์และตัดเป็นชิ้นส่วนจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไปจับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

3.ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.caltexpromotion.com และ Line: @ilovecaltex /หรือ ตรวจสอบผลได้ทางwww.caltexpromotion.com

4. ในการจับรางวัล บริษัทฯ จะจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ และ/หรือ ผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว

5. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางโทรศัพท์ และส่งข้อความ SMS

6. กติกาการรับรางวัล

 • 6.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
 • 6.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรายวันไปแล้วจะไม่ถูกตัดสิทธิในการลุ้นรางวัลในวันถัดไปในการร่วมสนุกครั้งใหม่ รวมทั้งมีสิทธิลุ้นรางวัลรายสัปดาห์และรางวัลใหญ่ต่อไป
 • 6.3 ผู้โชคดีจะต้องเก็บคูปอง QR Code และเลขรหัส ไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น หากไม่สามารถนำคูปองตัวจริงที่ระบุเลขรหัสมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลได้ จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 • 6.4 รางวัลไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 6.5 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานแสดงเพื่อรับรางวัล ดังนี้ 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) คูปอง QR Code และเลขรหัส โดยสามารถยืนยันการรับรางวัลจะเป็นตามขั้นตอนดังนี้
 • 6.5.1 รางวัลบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สตาร์แคช มูลค่า 500 บาท ผู้โชคดีสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผ่านทาง Fax หรือ Line App พร้อมแจ้งรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันเพื่อขอรับรางวัลทางไปรษณีย์
 • 6.5.2 รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X มูลค่า 58,000 บาท ผู้โชคดีสามารถส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผ่านทาง Fax หรือ Line App และ นำหลักฐานดังกล่าวขอรับรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
 • 6.5.3 รางวัลทองคำแท่ง 96.5% มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท น้ำหนัก 50 บาท (อ้างอิงราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560) ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานดังกล่าวติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เลขที่ 1404 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • 6.6 การติดต่อผู้โชคดีแต่ละรางวัล บริษัทฯ จะติดต่อทางโทรศัพท์ 3 ครั้ง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ จะส่ง SMS แจ้งสละสิทธิ์ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่ส่ง SMS จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัท ฯ จะติดต่อผู้โชคดีท่านสำรองถัดไป
 • 6.7 ผู้โชคดีจะต้องขอรับรางวัลภายในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว

7. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

8. พนักงานบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณา , บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และครอบครัวของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้

9. ในการร่วมรายการ ถือว่าผู้ร่วมรายการได้อ่านและทราบละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่น และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพเสียงและ/หรือชื่อ-นามสกุลของผู้โชคดีใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-589-5800 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือดูรายละเอียดได้จาก www.caltexpromotion.com