เงื่อนไขการใช้บัตรน้ำมันคาลเท็กซ์

  • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ มีกำหนดหมดอายุ ระบุไว้ที่หน้าบัตร
  • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สามารถใช้เติมน้ำมันที่สถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์สามารถใช้เติมน้ำมันใดก็ได้ ครั้งละ 100 บาทขึ้นไป
  • บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได